Social lansering av nygammalt varumärke​

Social lansering av nygammalt varumärke Branding Strategi Socialt Rörligt Web När FläktGroup ville förtydliga delar av sitt erbjudande i främst England och USA blickade vi bakåt i företagets långa historia och fann Woods – ett anrikt och älskat varumärke som lämpade sig väl att bygga en ny framtid på. Vi tog fram en helt ny […]

ForestGard säkrar stora värden mot katastrofen

ForestGard säkrar stora värden mot katastrofen. Branding Strategi Web I takt med att klimatet förändras, blir skogsbränder allt vanligare. Det är stora värden som står på spel och när bränderna väl tagit fart, kan de ta dagar och veckor att släcka. ForestGard bistår med övervakning och luftbaserat släckstöd för skogsägare som vill försäkra sin skog […]

FläktGroup
1 + 1 = 1​

FläktGroup 1 + 1 = 1 FläktGroup 1 + 1 = 1 Branding Strategi Socialt Rörligt Web Ett sammangående mellan två jämbördiga företag är en stor utmaning – affärsmässigt, företagskulturellt och kommunikativt. Hur får man 1+1 att bli en (1) sammansmält ny, större och starkare aktör? När man dessutom intar en marknadsledande position och har […]

3D renderingar skapar flexibilitet för FläktGroup

3D renderingar skaparflexibilitet för FläktGroup Hur fotar man en produkt som inte finns? Rörligt Branding 3D Hur förbereder man en lansering av en produkt som ännu inte lämnat utvecklingsavdelningen? Hur fotar man en produkt som byggs in och sen inte syns? Är det försvarbart att transportera väldigt stora eller tunga produkter till en fotograf? Och vad […]

Rätt behandling för välmående hos PC-Massage

Rätt behandling för välmående hos PC-massage Foto Branding Web Massage som friskvård är ofta en god investering när digitala verktyg och hemarbete sliter på kroppen och stressar knoppen. PC-massage har expanderat sin externa verksamhet och masserar på plats i kundens lokaler på fasta tider varje månad. Det skapar välmående och arbetslust, som gör det till en god […]

Appdesign för Suicide Zero

Livsviktig kommunikation Branding Web Rörligt Suicide Zero är en ideell organisation som sedan 2013 arbetar för att radikalt minska självmorden i Sverige. Varje år tar nära 1 500 människor sina liv. Det är fyra om dagen. I statistiken döljer sig föräldrar, syskon, barn, grannar, kollegor och vänner. Tiotusentals får varje år beskedet att någon de […]

Branding och interfacedesign

Namn, varumärke och interfacedesign Web Branding Rörligt Med finansaktören Creddo började brandingen  helt från grunden. De hade inte ens ett namn. Vi presenterade en uppsättning namnförslag som var SEO- och PRV-validerade. Efter namnval blev uppdraget en grafisk profil. De önskade associationerna för profilen var mjuka värden som närmast kan sammanfattas som ”icke-bank”.

Flexibelt säljstöd för OEM Motor

Målet: En bländande säljpresentation Bra driv i försäljningen för OEM Motor Foto Branding Strategi Börsnoterade OEM har ett stort sortiment drivande komponenter som säljs genom dotterbolaget OEM Motor till tillverkande företag. Säljargumenten är själva sortimentet men också personalens kompetens att förstå kundens behov och att hitta den bästa lösningen. Önskemålen på ett nytt presentationsmaterial för […]