Strategisk branding. Konsten att tänka
efter - före.

En tydlig strategi för arbetet med varumärken och kommunikation är viktigt. Kanske viktigast?

Då kommer man till målet – ofta snabbt. 
Utan strategi kan man förflytta sig snabbt, 
till ställen man aldrig ville komma.

Vi bygger våra varumärkesprojekt på analys och strategier. På en tydlig bild  om var vi är, vart vi vill ta oss och hur vi tar oss dit.

Mål & Visioner

Innan man gör någonting alls måste man vara överens om vart man vill. Vi utgår från er bild av framtiden, men utmanar gärna med frågor som ytterligare skärper målen och tydliggör visionerna.

Analys & Research

Vad är vår marknadsposition idag? Vad tycker våra kunder om oss, egentligen? Om man vill hamna rätt, finns det många frågor som måste få svar innan man försöker sig på att förändra.

Strategisk rådgivning

När nuläget är tydligt hjälper vi gärna till med den strategiska planeringen. Med erfarenhet från många branscher och situationer finns lärdomar om vad som funkar - och vad som inte funkar.

Digitala strategier
& Marknadsplaner

Med målet och vägen dit bestämd handlar det om att sätta planer i verket. Vi blandar traditionell och digitala media för att uppnå önskad effekt, och följer upp resultatet efteråt.

Varumärkes- och portföljstrategi

Det är vanligt med multi-brand situationer. Det kan vara produktvarumärken med olika syften eller namn som följt med från förvärvade verksamheter. En bra strategi matchar dem för optimal affärsnytta.

SEO-strategi
och optimering

Kommunikation handlar om att nå sin målgrupp. Men det är nästan viktigare att bli nådd av kunden. När intresset och köpviljan vaknar, och affären är nära.