Målet: En bländande säljpresentation

Bra driv i försäljningen för OEM Motor

Foto

Branding

Strategi

Börsnoterade OEM har ett stort sortiment drivande komponenter som säljs genom dotterbolaget OEM Motor till tillverkande företag. Säljargumenten är själva sortimentet men också personalens kompetens att förstå kundens behov och att hitta den bästa lösningen.

Önskemålen på ett nytt presentationsmaterial för säljstyrkan (i både digital och analog form) var såklart att visualisera sortimentsbredd och kompetens. Men OEM sökte också en flexibel lösning som både kunde bära fram ett starkt varumärke och förmedla lite detaljer kring sortimentets olika delar.

I lösningen visualiserade vi de hårda och mjuka delarna med foto som förmedlar kvalitet i både produkter och tjänsteutbud. Anpassning av presentationen till olika målgrupper görs med ett skiktat material.

Skärmpresentationen i PPT med animerade inslag har internlänkar så man kan hoppa mellan väsentliga delar. Den tryckta tvådelade presentationen har en exklusiv övergripande presentation av företag och sortiment.

På bakre omslaget finns en mappficka där man kan blada i en mer detaljerad produktöversikt som separat kan hållas uppdaterad med nya versioner.

Animerade produktfoton ger visuell wow-faktor