Namn, varumärke och interfacedesign

Web

Branding

Rörligt

Med finansaktören Creddo började brandingen  helt från grunden. De hade inte ens ett namn.

Vi presenterade en uppsättning namnförslag som var SEO- och PRV-validerade.

Efter namnval blev uppdraget en grafisk profil. De önskade associationerna för profilen var mjuka värden som närmast kan sammanfattas som ”icke-bank”.