Vi är en heltäckande leverantör inom film,3D och animation.

Allt fler företag vill satsa mer av sin budget på rörligt för att nå fram till sina kunder, men alla har inte resurser eller kunnande för att välja rätt. Vi på Brandly har erfarenhet av vad som krävs och resurser att göra verklighet av era planer.

Storytelling
& Branding

Berätta en historia som stärker ditt varumärke och kommunicerar effektivt. Ett varumärke är så mycket mer än pris och prestanda. Det bär även tankar och känslor.

Demos & Presentationer

Med film och animation kan du visa och förklara. Dina USP'ar får liv och blir begripliga. Men du kan också övertyga och engagera med personligt tilltal.

Animation &
Motion graphics

Animerad grafik och rörliga visualiseringar är en mångsidig teknik. Det passar bra när man vill visa det som inte syns eller för att förklara flöden och strukturer.

Produkt & miljö i 3D

3D-renderingar av produkter och miljöer är ofta bra alternativ till fotografering och filmning. Vi producerar fotorealistiska bilder och rörliga animeringar. Inhouse, snabbt och resurseffektivt.

Tekniska illustrationer

Detaljbilder, sprängskisser eller genomskärningar? – I 3D kan man lätt plocka fram bildmaterial även till bruksanvisningar och utbildningsmaterial.

Designstöd

3D-renderingar av produkter är inget som måste vänta tills man är färdig med konstruktionen. Vi kan hjälpa dig med 3D-bilder på designskisser för att underlätta beslut om form, färgval, material m.m.