3D renderingar skapar
flexibilitet för FläktGroup

Hur fotar man en produkt som inte finns?

Rörligt

Branding

3D

Hur förbereder man en lansering av en produkt som ännu inte lämnat utvecklingsavdelningen? Hur fotar man en produkt som byggs in och sen inte syns? Är det försvarbart att transportera väldigt stora eller tunga produkter till en fotograf? Och vad gör man när man sen uppdaterar små detaljer i designen?

Svaret på dessa och många fler frågor är allt oftare realistiska 3D-renderingar.
Vi har resurser både i och utanför huset som jobbar dagligen med modellering, texturering och ljussättning av våra kunders produkter för att ta fram högkvalitativa bilder.

I 3D-programmen kan man ta fram bilder i vinklar och ljussättningar som är svåra att framställa med traditionellt fotografi. Dessutom kan man animera produkten, låta dörrar öppna sig, fläktar snurra och så vidare, möjligheterna är nära på oändliga.

Sprängskisser är ett bra exempel på något som är enkelt i 3D, men svårt och dyrt med traditionellt foto.​