FläktGroup 1 + 1 = 1

FläktGroup
1 + 1 = 1

Branding

Strategi

Socialt

Rörligt

Web

Ett sammangående mellan två jämbördiga företag är en stor utmaning – affärsmässigt, företagskulturellt och kommunikativt. Hur får man 1+1 att bli en (1) sammansmält ny, större och starkare aktör? När man dessutom intar en marknadsledande position och har större delen av världen som sin marknad ställs höga krav på en genomtänkt marknadsplattform för att det nya varumärket ska kunna etableras effektivt.

När Fläkt Woods och tyska Denco-Happel gick samman skapade vi en utförlig Brand Book som förklarar företagens historik, tankegångarna och visionerna bakom samgåendet samt vad det nyskapade FläktGroup står för. Det blev en av hörnstenarna i arbetet med att få alla medarbetare att förstå det nya varumärket och hur det ska kommuniceras.

FläktGroups Brand Book innehåller så klart även en genomarbetad och omfattande grafisk profil-del som tydlig presenterar och exemplifierar regelverket för att på ett tydligt och effektivt sätt kommunicera det nya varumärket i stort och smått, såväl online som offline.