Brandingprojekt med
förstudie, workshops och intern förankring.

Branding

Strategi

Foto

Lingmerths är Sveriges största affärsresebyrå med miljardomsättning och kontor på 11 orter i södra delen av landet. Kunderna är många av landets största företag, myndigheter och organisationer. På Lingmerths huvudkontor och butiker finns över 50 resesäljare som bokar konferenser och affärsresor både inom- och utomlands.

Vårt uppdrag innehöll en genomgripande varumärkesprocess som innehöll en omformulering av erbjudandet mot marknaden. Vi gjorde även en intern förankring av kärnvärden och kultur som till slut konkretiserades i en ny grafisk profil, en kommunikationsplattform och ”facility branding” av kontor och butiker.

Förstudie & Workshop​

Varumärkesprocessen grundades i en kvantitativ marknadsundersökning som nyligen genomförts, men vi satte också ihop en kvalitativ studie för att få en mer nyanserad bild av kundernas prioriteringar och Lingmerths prestationer.

Materialet blev utgångspunkt för ett gemensamt arbete i workshop-format där vi tillsammans med ledningsgrupp och ägare mejslade ut en strategi och positionering med bärkraft i en digitaliserad framtid.

Internt varumärke

Tre interna ”driving forces” för affärsframgång sammanfattades i EKA; Engagemang, Kunskap och Ansvar. Budskapet förankrades i organisationen med olika exempel på hur värdena kan styra det dagliga handlandet, hur engagemang gör Lingmerths till en bättre resepartner och nöjdare kunder i förlängningen blir ambassadörer mot marknaden.

Varumärkeslöfte

Det externa varumärkeslöftet sammanfattas i en payoff – ”Bra resebyrå, Bättre resa”. Uttrycket positionerar Lingmerths höga kompetens och personliga service mot både andra resebyråer och egen-bokning online.

I kommunikationen kommuniceras fördelen av en bättre resa med konkreta exempel på mervärde för kunden.