Vissa komponenter är viktigare än andra

Livsviktig plattform för Batteripoolens kommunikation

Branding

Strategi

Rörligt

3D

Vissa komponenter är viktigare än andra – och värda att prioritera. Det var budskapet som Batteripoolen ville förmedla till sina kunder. 

Vi tog fram ett visuellt koncept där batterierna, en komponent som ofta är dold, synliggjordes och gjordes till hjärtat i applikationen.

Vi tog även fram animerade versioner som användes både på web och i presentationer.

Lagrad energi behövs överallt, men syns ofta inte. Batteripoolens breda sortiment visualiseras i en serie animeringar som effektivt visar upp produkternas nyckelroll i kundernas verksamhet.