Social lansering av nygammalt varumärke​

Social lansering av nygammalt varumärke Branding Strategi Socialt Rörligt Web När FläktGroup ville förtydliga delar av sitt erbjudande i främst England och USA blickade vi bakåt i företagets långa historia och fann Woods – ett anrikt och älskat varumärke som lämpade sig väl att bygga en ny framtid på. Vi tog fram en helt ny […]

ForestGard säkrar stora värden mot katastrofen

ForestGard säkrar stora värden mot katastrofen. Branding Strategi Web I takt med att klimatet förändras, blir skogsbränder allt vanligare. Det är stora värden som står på spel och när bränderna väl tagit fart, kan de ta dagar och veckor att släcka. ForestGard bistår med övervakning och luftbaserat släckstöd för skogsägare som vill försäkra sin skog […]

Ett flexibelt varumärke för driftiga entreprenörer

Ett flexibelt varumärke för driftiga entreprenörer Branding Strategi Re:Group kom till Brandly med en lite ovanlig förfrågan – de ville ha en grafisk profil. Inte så ovanligt kanske, men problemet var att de inte visste riktigt för vad.  Idéerna spände mellan café och bemanningsföretag till cykelbud och laddstolpar.  Brandly skapade en flexibel plattform som kunde […]

Grundlig uppdatering av anrikt varumärke

Brandingprojekt med förstudie, workshops och intern förankring. Branding Strategi Foto Lingmerths är Sveriges största affärsresebyrå med miljardomsättning och kontor på 11 orter i södra delen av landet. Kunderna är många av landets största företag, myndigheter och organisationer. På Lingmerths huvudkontor och butiker finns över 50 resesäljare som bokar konferenser och affärsresor både inom- och utomlands. […]

FläktGroup
1 + 1 = 1​

FläktGroup 1 + 1 = 1 FläktGroup 1 + 1 = 1 Branding Strategi Socialt Rörligt Web Ett sammangående mellan två jämbördiga företag är en stor utmaning – affärsmässigt, företagskulturellt och kommunikativt. Hur får man 1+1 att bli en (1) sammansmält ny, större och starkare aktör? När man dessutom intar en marknadsledande position och har […]

Vissa komponenter är viktigare än andra

Vissa komponenter är viktigare än andra Livsviktig plattform för Batteripoolens kommunikation Branding Strategi Rörligt 3D Vissa komponenter är viktigare än andra – och värda att prioritera. Det var budskapet som Batteripoolen ville förmedla till sina kunder.  Vi tog fram ett visuellt koncept där batterierna, en komponent som ofta är dold, synliggjordes och gjordes till hjärtat […]